1. Kabul şartları

İftarda.com’u kullandığınız için teşekkür ederiz. İşbu Hizmet Kullanım Şartları (“Şartlar”) ile, www.iftarda.com adresinde yer alan İftarda.com  internet sitesine erişim ve kullanımınız ile mobil veya yazılım uygulaması dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir şekilde, söz konusu internet sitesi yoluyla halihazırda veya gelecekte tarafınıza iletilecek Şartlara bağlı tüm bilgilere (“Hizmetler”) ilişkin yasal hak ve sorumluluklarınızdan sizi haberdar etmek amacıyla konulmuştur.

İşbu hizmet kullanım şartları, mevcut ve gelecekte oluşturulacak tüm İftarda.com kullanıcı hesapları ile bunlarla sınırlı olmamak üzere, “restoran işletme sayfası”na erişim hakkını haiz tüm kullanıcılar için geçerlidir.

İşbu hizmet kullanım şartlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İnternet sitesine erişmekle veya internet sitesini kullanmakla, işbu Şartları kabul etmekte ve İftarda.com ile yasal ve bağlayıcı bir sözleşme kurmaktasınız. Hizmet Kullanım Şartlarını kabul etmemeniz veya Şartlar ile bağlı olamayacak durumda olmanız halinde, Hizmetleri kullanamazsınız. İnternet Sitesinin kullanımının tüm riski, sakıncalı veya uygunsuz içeriğe maruz kalma riski dahil olmak üzere size aittir.

Hizmetleri kullanabilmeniz için Şartları kabul etmelisiniz. Şartları;

 • İftarda.com tarafından, size herhangi belirli bir Hizmet için sağlanan kullanıcı arabiriminde yer alan Şartları kabul veya muvafakat etme butonuna tıklayarak, ya da
 • Hizmetleri fiilen kullanarak kabul edebilirsiniz. Bu halde İftarda.com’un, Hizmetlerinin kullanımına başlamanızdan itibaren Şartları kabul etmiş olduğunuzu addedeceğini beyan ve kabul etmektesiniz.

2. Tanımlar

Kullanıcı

\“Kullanıcı\” veya \“Siz\” veya \“Sizin\” ibareleriyle, internet sitesini kullanan olarak tarafınıza atıfta bulunulmaktadır. Kullanıcı, bilgi veya görüntü veya fotoğraf paylaşma, görüntüleme, depolama, yayınlama, işlem yapma veya yükleme amacıyla işbu internet sitesine erişen veya internet sitesini kullananlar ile ‘restoran işletme sayfası’na erişimi olan kullanıcılar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, internet sitesinin kullanımına iştirak eden kişidir.

İçerik

\“İçerik\” yazı, görüntü, fotoğraf, ses, video, konum bilgisi, yakınımdaki yerler ile bunlarla sınırlı kalmamak üzere, diğer tüm bilgi veya verileri içerir. \“İçeriğin\” veya \“Kullanıcı İçeriği\” internet sitesi ve mobil uygulama yoluyla yüklediğiniz, paylaştığınız veya aktardığınız beğeniler, oylamalar, yorumlar, görüntüler, fotoğraflar, mesajlar, profil bilgisi ve hesap profilinde yayımladığınız içerikler gibi diğer tüm içerikler anlamına gelir. \“İftarda.com içeriği\” İftarda.com’un internet sitesiyle ilgili oluşturduğu ve erişime mümkün kıldığı görsel arayüzler, interaktif içerikler, grafikler, dizaynlar, derlemeler, bilgisayar kodları, ürünler, yazılımlar, toplam oranlar, raporlar dahil ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere hesabınızla ilgili tüm datalar ile İçeriğin ve üçüncü parti içerikleri hariç, Hizmetlere ilişkin tüm unsur ve içerikler anlamına gelmektedir. \“Üçüncü Parti İçeriği\” İftarda.com veya kullanıcıları dışındaki kişilerden gelen ve internet sitesinde bulunan içerik anlamına gelmektedir.

Restoran(lar)

Herhangi bir İftarda.com’un uygulamasında yer alan restoran sayfaları “Restoran” olarak anılmaktadır.

3. Hizmetleri kullanmaya uygunluk

 1. En az on sekiz (18) yaş veya üzerinde olduğunuzu ve işbu Şartlarda yer alan kuralları, şartları, yükümlülükleri, ifade, beyan ve taahhütleri tam olarak anlamaya ve kabul etmeye ehil olduğunuzu beyan ve tekeffül etmektesiniz.
 2. Kanunlara Uygunluk. Hizmetlere eriştiğiniz ve Hizmetleri kullandığınızda yaşadığınız ülkedeki tüm mevzuat ve düzenlemelere uymakla yükümlüsünüz. Hizmetleri, sadece işbu Şartlara ve uygulanabilir hukuka uygun şekilde ve tarafımızın veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanmayı kabul etmektesiniz.

4. Şartlarda değişiklik

İftarda.com’un, kendi inisiyatifine bağlı olarak, dönem dönem işbu Şartları değiştirebilir, tadil edebilir veya güncelleyebilir. Şartları kontrol etmekle ve Şartlara uygunluğunuzu sağlamaya devam etmekle yükümlüsünüz. İnternet Sitesini kullanmanız söz konusu değişiklik veya güncellemeleri kabul beyanınız anlamına gelecek ve değişikliklerle bağlı olduğunuzu kabul etmiş addedileceksiniz.

5. şartların tercümesi

İftarda.com, Şartların İngilizce versiyonun diğer dillere tercüme edilmiş halini yayımlayabilir. Şartların İngilizce’den başka dillere tercüme edilmiş hallerinin sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu ve İftarda.com ile olan ilişkinizde İngilizce versiyonunun esas alınacağını beyan ve kabul etmektesiniz. Ayrıca, İngilizce versiyonu ile diğer bir dile tercüme edilmiş hali arasında tutarsızlıklar bulunması halinde, İngilizce versiyonu diğerlerinin yerine geçecektir.

6. İftarda.com tarafından hizmetlerin sunulması

 1. İftarda.com, kullanıcılarına mümkün olan en iyi tecrübe ve bilgiyi sağlamak amacıyla sürekli olarak gelişmektedir. İftarda.com’un sunduğu Hizmetlerin formunda ve yapısında değişiklik gerekebileceğini beyan ve kabul etmektesiniz. Bu nedenle İftarda.com, bildirim yapmaksızın herhangi bir zamanda, tüm ürün veya hizmetleri askıya alma/iptal etme veya iptal etme veya durdurma hakkı ile internet sitesindeki içerikler, ürünler ve hizmetlerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 2. Yazılımlarımız veya yazılımların yayımlandığı uygulama dükkanı, güncellemeler veya geliştirmeler için otomatik kontrol fonksiyonu içerebilmektedir. Cihazınız, cihazınızın ayarlarının veya bilgisayar yazılımınızın aktarıma, güncellemeler veya gelişimlerin kullanımına müsaade etmemesi halinde tarafımızın veya ilgili yazılım veya yazılım dükkanının, zaman zaman söz konusu geliştirme veya güncellemelerin bulunduğuna dair bildirimler bulunabileceğini ve otomatik olarak söz konusu geliştirme veya güncellemeleri cihazınıza veya bilgisayarınıza yükleyebileceğini kabul etmektesiniz. Hizmetlere erişime veya Hizmetleri kullanmaya devam edebilmek için belirli geliştirme veya güncellemeleri, veya belirli kısımlarını (Hizmetlere ilişkin sorunları düzeltmek için tasarlanmış geliştirme veya güncellemeler dahi) yüklemek gerekebilecektir. Tarafımızca sunulan, işbu Şartlar dahilindeki herhangi bir geliştirme veya güncellemeler Hizmetlerin bir parçası olarak kabul edilir.
 3. İftarda.com’un hesabınıza erişiminizi engellemesi halinde, Hizmetlere, hesap detaylarınıza veya diğer dosya veya içeriklerinize erişemeyeceğinizi beyan ve kabul etmektesiniz.
 4. İftarda.com, Hizmetler yoluyla aktaracağınız veya alabileceğiniz bildirimler konusunda halihazırda bir limit belirlememiş olsa dahi, söz konusu limitler herhangi bir zamanda Zİftarda.com’un inisiyatifine bağlı olarak belirlenebilir.
 5. İftarda.com hizmetlerini kullanarak işbu feragatnameyi kabul etmektesiniz: İşbu internet sitesindeki içerikler tamamen bilgi amaçlıdır. İftarda.com, güncellendiği tarihten itibaren, güncelliğini veya geçerliliğini yitirmiş bir bilgiyle ilgili sorumluluk kabul etmez. İftarda.com, işbu internet sitesinde yer alan içeriklerin herhangi bir bölümüyle ilgili herhangi bir zamanda bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İftarda.com, menülerde yer alan ücretleri veya menüdeki ürünlerin mevcudiyetini taahhüt veya garanti etmez. Aksi beyan edilmedikçe; internet sitesindeki tüm fotoğraflar ve bilgilerin promosyonel ürün, kamusal fotoğraf, fotoğraf çekimi veya kamuya açık materyal olduğu kabul edilir. İşbu internet sitesindeki herhangi bir içeriğin telif hakkı sahibi olmanız halinde ve söz konusu materyallerin Telif haklarını ihlal eder nitelikte olduğunu düşünüyorsanız Yayımdan Kaldırma talebiyle site yöneticisine (Ana sayfadaki “Bize Ulaşın” butonunu kullanarak) e-posta gönderiniz. Lütfen, talebinizde söz konusu URL’yi tam olarak belirtiniz. Burada gösterilen tüm görüntüler İftarda.com tarafından dijitalleştirilmiştir. Hiçbir üçüncü kişi, İftarda.com’un yazılı onayı olmaksızın söz konusu görüntülerin dijital versiyonlarını herhangi bir formatta tekrar üretemez veya yayımlayamaz.
 6. İftarda.com, ileriki zamanlarda makul bir bildirim yapmak suretiyle kullanıcılara, bir ürüne, hizmete veya işbu internet sitesiyle ilgili bir unsura ilişkin abonelik ve/veya üyelik ücreti yansıtma hakkını saklı tutar.
 7. İftarda.com belirli zaman aralıklarında kullanıcıları için referans ve/veya prim programları düzenleyebilir. Bu tür bir programdan faydalanan kullanıcılar, faydalandıkları program için belirlenen kuralların yanı sıra İftarda.com kurallarından da sorumludur. Ek olarak, İftarda.com, kural ihlali yapmakta olduğunu tespit ettiği kullanıcıların kullanıcı hesabını ve/veya program süresince kazanılan puanları silme hakkını saklı tutar. Bunların yanı sıra, İftarda.com kullanıcı tarafına özel bir bilgilendirmede bulunmaksızın, başlatmış olduğu programı yarıda kesme ya da tamamen iptal etme hakkına sahiptir.

7. Hizmetlerin kullanıcı tarafından kullanılması

‘Restoran Sayfasını Sahiplenme’ dahil olmak üzere İftarda.com Kullanıcı Hesapları

‘Restoran Sayfası Sahiplenme’ dahil, bununla sınırlı kalmamak üzere Hizmetlerin bir bölümünü kullanabilmeniz için hesap oluşturmalısınız. Hesap oluşturulması sırasında tarafımıza verdiğiniz kişisel bilgiler Gizlilik Politikamız‘a tabidir. Şifrenizi gizli tutmalısınız. Hesabınızın, güncelleme ve değişikliklerinin, hesabınızla ilgili tüm aktivitelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama konusunda ve tek başınıza yükümlüsünüz.

Ayrıca, üçüncü parti sosyal medya internet siteleri (örn: Facebook) yoluyla da hesabınıza erişebilir ve Hizmetleri kullanabilirsiniz. Söz konusu sosyal medya hesabının sahibi olduğunuzu kabul etmekte ve hesap giriş bilgilerinizi tarafımıza açıklamaya yetkili olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Tarafımızı, kimlik doğrulama bilgilerinizi ve sosyal medya hesabınızın ayarları ve talimatları doğrultusunda diğer bilgileriniz toplamakla yetkilendirmektesiniz.

Hesabınızı ve/veya iş geliştirme listesini oluşturma sırasında, tarafımıza sağladığınız tüm bilgilerin doğru ve kesin olduğunu ve doğruluğunu sağlamak için gerektiğinde güncelleyeceğini kabul etmektesiniz. Hesap veya iş geliştirme listesi oluşturuyorsanız, söz konusu işletmenin yetkili temsilcisi olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Başkasını taklit edemezsiniz veya kendiniz dışında biri adına hesap oluşturamaz veya hesabını kullanamazsınız, sahibi olduğunuz e-posta haricinde bir e-posta bildiremezsiniz, birden çok hesap veya işletme listesi tarafımızca onaylanmadıkça oluşturamazsınız veya erişim hakkınız olmayan işletme sayfasına erişim için tarafımıza hatalı bilgi veremezsiniz. Yanlış işletme listesi oluşturulması halinde, İftarda.com veya üçüncü kişilerin büyük ekonomik zarara ve kayba uğrayabileceğini ve bunlardan sorumlu olacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

Hesabınızla ilgili tüm aktivitelerle ilgili ayrıca sorumlusunuz. Hesabınızın yetki olmaksızın kullanılması halinde, gerekli düzeltmeleri yapabilmemiz için tarafımıza derhal bilgilendireceğinizi kabul etmektesiniz. Ayrıca, İftarda.com internet sitesinde sizin adınıza işlem yapması için üçüncü kişilerin hesabınızı kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Hesap oluşturarak, İnternet Sitesi veya Hizmetler ile ilgili iletişim amacıyla belirli bildirimler alacağınızı kabul etmektesiniz. Örneğin; diğer kullanıcılardan yorum veya arkadaşlık istekleri alabilirsiniz. Hesap ayarlarınızla, gereksiz iletişimle ilgili ayarlama yapabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Diğer Şartlar

Sizi belirli restoranlara ulaştırabilmek adına, size telefon hatlarımız yoluyla, restoranların telefonlarına direk bağlantı sağlayan katma değerli telefon hizmetleri sağladık. Söz konusu telefon görüşmesiyle ilgili, siz; müşteri ile restoran arasındaki iletişim sırasındaki sesler dahil tüm verileri kaydetmekteyiz (iç işleyişteki faturalandırma sürecini takip etmek ve restoran nezdindeki müşteriye hizmeti geliştirmek amacıyla). Verilerinizin kaydedilmesini istemediğiniz takdirde, İftarda.com tarafından sağlanan telefon hizmetlerinden lütfen istifade etmeyiniz. İftarda.com üzerinden telefon görüşmesi yaparak, bu iletişime dair tüm verilerin kaydedilmesine izin vermekte ve bunu kabul etmektesiniz.

Hizmetleri, (a) Şartların ve (b) ilgili hukukun, mevzuatın veya teamülün veya direktiflerin izin verdiği amaçlarla kullanmayı kabul etmektesiniz.

İftarda.com üzerinde yer alan tüm bilgileri, İftarda.com ile yazılı şekilde anlaşma sağlanmadıkça veya İftarda.com tarafından kabul edilmedikçe; ticari amaçlarla kullanmamayı, İftarda.com sahip olduğu verileri (internet sitesinde bulunan veya API vb. yoluyla erişime açılan) sadece kişisel amaçlarla kullanmayı kabul etmektesiniz.

İftarda.com tarafından ayrı bir anlaşmayla yetkilendirilmedikçe; Hizmetleri, İftarda.com tarafından sağlanan ara yüz haricinde herhangi başka bir yolla kullanmamayı (veya kullanmaya teşebbüs etmemeyi) kabul etmektesiniz. Özellikle, herhangi otomatik bir yöntemle (Script veya web crawler yolu dahil) kullanmamayı (veya kullanmaya teşebbüs etmemeyi) kabul etmekte ve Hizmetler’de mevcut herhangi bir robots.txt dosyasında bulunan talimatlarla uyumlu olacağınızı kabul etmektesiniz.

Hizmetleri (veya serverları ve şebekelerini) engelleyen veya düzenini bozan herhangi bir aktivitede bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz. Diğer Kullanıcılar tarafından yayımlanan bildirim veya ürünleri silmemeniz veya değiştirmemeniz gerekmektedir. İstenmeyen e-posta, bildirim veya mesajlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir spam yapmamanız gerekmektedir.

8. İçerik

İftarda.com içeriğinin mülkiyeti ve Mülkiyet Hakları

Hizmetleri ve içeriklerimizin tek telif hakkı sahibi tarafımızdır. Ayrıca, telif hakkı, patent hakkı, marka hakkı ve diğer uygulanabilir fikri sınai hakların korunmasına ilişkin hukuk sistemleri tarafından koruma altına alınabilen tüm telif haklarının, marka haklarının, hizmet markaları, logolar, marka isimlerinin tüm dünyadaki tek ve kesin sahibi tarafımızdır. Hizmetlerin benzersiz çalışmalar içerdiğini ve büyük emek, zaman ve para yoluyla, tarafımızca geliştirilen belirli metodlar ve standartlar çerçevesinde geliştirildiğini, oluşturulduğunu, revize edildiğini, seçildiğini ve düzenlendiğini ve değerli fikri sınai haklar içerdiğini bildiğinizi kabul etmektesiniz. Ayrıca, Hizmetlerin İftarda.com tarafından belirlenen gizli bilgiler içerebileceğini ve bu bilgileri İftarda.com’un yazılı onayı olmadan ifşa etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Mülkiyet haklarımızı ve Hizmetler üzerinde hakları olan diğerlerin mülkiyet haklarını, işbu anlaşma süresince ve anlaşmanın sona ermesinden sonra koruyacağınızı ve tarafımızca veya tedarikçilerimiz ve içerik lisansı sahiplerimizce öne sürülen tüm makul taleplerimize uygun davranacağınızı veya onların ve sözleşmesel, yasal ve teamüle dayalı haklarını da koruyacağınızı kabul etmektesiniz. Hizmetler içerisinde yer alan tüm fikri mülkiyet hakları dahil (söz konusu hakların tescil edilip edilmemesine ve hakların var dünyada var olup olmadığına bakılmaksızın), tüm yasal hak ve çıkarların sahibinin İftarda.com (veya İftarda.com’un lisans sağlayıcıları) olduğunu kabul ve tasdik etmektesiniz. Ayrıca, Hizmetlerin İftarda.com tarafından gizli olarak addedilecek bilgiler içerebileceğini ve söz konusu bilgileri İftarda.com’un öncesinde verilmiş yazılı onayı olmadıkça ifşa etmemeniz gerektiğini bildiğinizi beyan etmektesiniz. İftarda.com ile yazılı şekilde aksini kararlaştırmadıkça; işbu Şartlarda yer alan hiçbir düzenleme, İftarda.com’un marka ismini, marka haklarını, hizmet markalarını, logolarını, domain isimleri ve diğer özgün marka özelliklerini kullanma hakkı vermemektedir.

İftarda.com’a ait herhangi bir marka veya logo veya mülkiyet bilgisini ifşa etmek veya ölçü, renk, konum veya dizaynı değiştirmek veya iptal etmek dahil olmak üzere, herhangi telif hakkı veya mülkiyet bilgisini veya kaynak kimlik bilgisini kaldırmak, gizlemek veya iptal etmek için herhangi bir çerçeveleme veya sair teknikleri kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Herhangi bir ihlal, tarafınız aleyhine yürütülecek ve ülke kanunları kapsamında mümkün olan tüm zarar giderme yöntemlerine yönelik yasal prosedürlere yol açacaktır. İftarda.com tarafından açıkça beyan edilmedikçe, İftarda.com’un sahip olduğu içeriklerin tümünü veya bir bölümünü değiştiremez, tekrar üretemez, yayımlayamaz veya faydalanamazsınız.

Yürürlükte olan yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmetler içerisindeki ürünlerin tarafınızca kullanımının, tarafımıza ait olmayan veya tarafımızla ilişkisi olmayan üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya taahhüt etmemekteyiz. Hizmetlerin herhangi bir marka hakkı veya diğer sözleşmesel, fikri sınai, meşru veya teamülden doğan haklarını ihlal ettiğini farkına vardığınız anda, aşağıda yer alan XVI. bölümdeki talimatları takip ederek tarafımızı bilgilendireceğinizi kabul etmektesiniz.

İftarda.com İçeriğine Erişim Lisansınız:

Size, Hizmetlere erişebilmeniz ve Hizmetleri kullanabilmeniz için işbu Şartlarda yer alan ölçüler çerçevesinde şahsi, sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans vermekteyiz. Hizmetleri, yasal olmayan amaçlar için veya işbu Şartlara aykırı şekilde kullanmamanız gerekmektedir. Hizmetler yoluyla edindiğiniz bilgileri ticari amaçlarla değil sadece şahsi amaçlarla kullanabilirsiniz. Tarafımızca açıkça yetki verilmedikçe; İftarda.com içeriklerini tamamen veya kısmen herhangi bir reklam ve iş içinde kullanmamayı, görüntülememeyi, kopyalamamayı, dağıtmamayı, değişiklik yapmamayı, yayımlamamayı, tercüme etmemeyi, tekrar oluşturmamayı, formatını değiştirmemeyi kabul etmekte ve bunları satmamayı, pazarlamamayı, türevlerinden oluşturmamayı veya herhangi bir şekilde istismar etmemeyi ve buna müsaade etmemeyi de kabul etmektesiniz. Aksi tarafınıza yazılı olarak açıkça beyan edilmedikçe; Hizmetlere, İftarda.com içeriğine veya IP haklarına ilişkin tarafınıza açık veya örtülü hak veya lisans vermemekteyiz.

İşbu bölümde yer alan lisans hükümlerine aykırılık halinde, Hizmetleri kullanma hakkınızın kaldırılmasına yol açmakla birlikte, somut duruma göre marka ve sınai hakların ihlali nedeniyle tarafınızın sorumluluğuna da yol açabilecektir.

Sizin veya Kullanıcı İçeriğine Erişim Lisansımız:

Kendinize dair İçeriğinizi yüklemekle, tarafımızı İçeriğinizi kullanmamız için gayri kabili rücu ve daimi olarak, üçüncü kişilerle gerçekleşecek ortaklıklarda ve mevcut veya gelecekte var olacak medya organlarında kullanmak amacı dahil, herhangi bir amacımız için tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisansa konu edilebilir ve devredilebilir bir hak (‘Restoran İşletme Sayfasın’ erişimi olan işletme kullanıcılarının paylaştığı içeriklere erişim hakkı dahil) vermektesiniz. Ayrıca, gayrikabili rücu olarak, İçerik bilgilerinizi tarafımızdan temin eden (“Üçüncü Parti Hizmetleri”) ve hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılara ve üçüncü parti internet sitelerine, mobil uygulamalara ve diğer platformlara, Hizmetleri ve Üçüncü Parti Hizmetleri’nden faydalandıkları sırada İçerik Bilgilerinizi kullanmaları için aynı hakları vermektesiniz. Kullanımdan kastımız, kullanmak, kopyalamak, görüntülemek, dağıtmak, değiştirmek, tercüme etmek, formatını değiştirmek, reklamlarda ve diğer işlerde yer vermek, pazarlamak, türevlerini oluşturmak ve Üçüncü Parti Hizmetleri söz konusu olduğundan, bu hizmetlerin kullanıcılarına aynı hakları vermek ve aynı işlemleri yapabilmelerine izin vermektir. Tarafımıza, içerik bilgilerinizde verdiğiniz isminizi veya kullanıcı isminizi kullanma hakkı vermektesiniz. Gayrikabili rücu olarak, tarafımıza sunulan İçerik Bilgilerinize ilişkin manevi haklardan tarafımıza veya Üçüncü Parti Hizmetlerine ve kullanıcılarına karşı doğan taleplerinizden feragat etmektesiniz.

Sizin veya Kullanıcı İçeriğinin Gösterimi:

İçerik bilgilerinizden sorumlusunuz. İçerik bilgilerinizin sahibi olduğunuzu veya üzerindeki tüm haklara sahip olduğunuzu veya hak sahibinden özel izin aldığınızı; tümünün veya bir kısmının başka bir yerden kopyalanmadığını veya diğer bir içerikten veya internet sitesinden kopyalanmadığını; İçerik bilgilerinizin script bot vb. otomatik bir sistem yoluyla sunulmadığını, İçerik bilgilerinizin tarafımızca, üçüncü kişilerce ve kullanıcılarımız veya üçüncü kişilerin kullanıcıları tarafından kullanılmasının haklarınızı ihlal etmediğini; İçerik bilgilerinizin kesin ve doğru olduğunu; ve işbu Şartları veya yürürlükteki yasaları ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz. İçerik Bilgilerinizde yorum bulunması halinde, o yorumun tek yazarı olduğunuzu kabul ve taahhüt etmektesiniz. Yorumunuz gerçek bir yemek tecrübesine dayandığını; yorumunuzu yazmanız veya yayımlamanız için tarafınıza herhangi bir ödeme yapılmadığını veya karşılığında bir fayda temin etmediğinizi; ve gerçek yorumunuzu yansıtmayan bir yorumda bulunmanız için finansal, ticari veya diğer kişisel teşvikler almadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

İçerik bilgilerinizle ilgili, herhangi bir kişinin bilgilerin kalitesi, kesinliği veya güvenilirliği veya tarafınızca ifşa edilebilirliğine güvenmesi dahil tüm risk tarafınızdadır. İçerikleri kaldırma hakkımızı saklı tutmakla birlikte; kullanıcılarımızın yayımladığı işlemlerini veya içeriklerini kontrol etmemekte ve doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmemekteyiz. Yayımlanan içeriklere ilişkin tüm sorumluluğun yayımlayan kullanıcıda olduğunu ve içeriklerden doğacak tüm yükümlülüklerden kullanıcının tek başına sorumlu olduğunu kabul ve tasdik etmektesiniz.

İçerik Kaldırma

Herhangi bir sebeple veya sebep olmaksızın, uygunsuz kabul edilebilecek, işbu Şartlara aykırı veya Hizmetlere veya kullanıcılara zarar verici herhangi bir içeriği öncesinde bildirim yapmaksızın, kendi inisiyatifimizle kaldırma, engelleme veya devre dışı bırakma hakkımız saklıdır. Yürürlükteki yasalara bağlı olarak, hangi durumda olursa olsun İçerik bilgilerinizin tarafınıza iadesiyle yükümlü değiliz. Küçük düşürücü, onur kırıcı veya nefret dolu ve somut kanıtları olmayan herhangi bir yorum, inisiyatifimize bağlı olarak tarafımızca kaldırılabilir.

Üçüncü Parti İçerikleri ve Linkler

İnternet sitesinde bulunan bir kısım içerik, üçüncü kişilerce verilen rezervasyon hizmetleri ve/veya yemek sipariş/teslim hizmetleri gibi hizmetleri içerebilir veya bunlara ilişkin linklere yer verebilir. Söz konusu üçüncü kişi hizmetlerini kullanımınız, üçüncü kişinin ilgili hizmet şartlarına ve gizlilik politikasına tabidir. Tarafımızca, üçüncü parti temsilcilerinin kamuya açık kaynaklardan elde ettiği bilgilerden iş adresleri, telefon numaraları ve diğer iletişim bilgileri üçüncü kişilerden temin edilebilir. Hizmetler içerisindeki veya burada bulunan linklerdeki hiçbir ürün, hizmet, reklam ve diğer içerik üzerinde kontrolümüz bulunmamakta ve bunların doğruluğuna, ilgisine, marka haklarına, meşruluğuna, tamlığına, zamanlamasına veya kalitesine ilişkin taahhüt veya tasdikimiz bulunmamaktadır. Üçüncü parti içerik ve ürünlerine Hizmetlerimize dahil etmeden önce veya dahil ettikten sonra bu ürünleri izlememekte veya araştırmamaktayız. Hizmetler yoluyla erişime açık olan içerikler üzerinde, herhangi bir sorumluluk kabul etmeksizin ve kendi inisiyatifimize bağlı olarak, değişiklik yapma veya geliştirme veya hataları ve eksikleri düzeltme hakkımız saklıdır. Uygun olduğu durumlarda, kendi inisiyatifimize bağlı olarak, içerikler hakkındaki herhangi bir güncellemeyi, değişikliği teyit etme hakkımız bulunmaktadır. İftarda.com’un harici internet siteleri veya kaynakların varlığı konusunda sorumluluğunun bulunmadığını ve ürünler, reklamlar veya diğer materyalleri tasdik etmediğini bildiğinizi kabul etmektesiniz.

Kullanıcılarımız yayımladıkları dahil hiçbir üçüncü parti içeriği tarafımızın, bağlı şirketimizin, iştiraklerimizin, bayilerimizin, çalışanlarımızın, yöneticilerimizin, şeflerimizin veya hisse ortaklarımızın görüşlerini ifade etmemektedir. Ek olarak, hiçbir içerik lisans sahipleri veya üçüncü partiler tarafından tasdik edilmemiş veya onaylanmamıştır. Tarafınızın, diğer internet sitelerinize veya kaynakların varlığına inanarak gerçekleştirdiği veya buradaki reklam, ürün veya materyaller ile bunların varlığına, tamlığına, doğruluğuna güvenerek gerçekleştirdiği işlemler vb. işlemlerden doğan kayıp veya zararlardan İftarda.com’un sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Saldırgan, küçültücü, illegal, haksız veya ihlal edici niteliktekilerle, bunlarla sınırlı olmaksızın üçüncü parti içerikleriyle ilgili sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Kullanıcı Yorumları

Kullanıcı Yorumları İftarda.com’un görüşlerini yansıtmamaktadır. İftarda.com kullanıcıların görüşlerini yansıtan birden çok yorum almaktadır. İftarda.com üzerinde yayımlanan her bir yorum sadece o kullanıcının şahsi fikrini yansıtmaktadır. İftarda.com kullanıcılar/yorumcular ile kullanıcılar veya restoran sahipleri/temsilcileri arasındaki iletişim sağlayan tarafsız bir platformdur. İftarda.com’daki reklamlar bağımsız olarak yayımlanmakta ve İftarda.com’a reklam veren reklamcıların yorumları ile İftarda.com’un bir ilgisi bulunmaktadır. Tarafsız bir platform olmakla birlikte, uyuşmazlık çözümü konusunda hizmet vermemekteyiz ancak, bir kişinin, bir restoran hakkında doğru olmayan bir yorum yazması halinde, o restoranın sahibinin/temsilcisinin o kişiyle irtibata geçmesi veya kamuya açık bir cevap yayımlaması yanlış anlaşılmaları gidermek için en iyi yöntem olacaktır. Restoranın, bir kullanıcının yorumunun İftarda.com’un şartlarını ihlal ettiğini düşündüğü takdirde, o yorumu tarafımızın dikkatine sunmak için işaretleyebilir.İftarda.com, kendi inisiyatifine bağlı olarak, işbu Şartlara veya içerik talimatlarına ve İftarda.com ilkelerine veya hizmetlerine aykırılık teşkil etmesi halinde söz konusu yorumu kaldırabilir.

9. İçerik kuralları ve gizlilik politikası

İçerik Kuralları

İçerik hakkında düzenlenmiş Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikamızı tam olarak okuyup anladığınızı beyan ve kabul etmektesiniz. Tarafımızca makul sebepler görüldüğü takdirde, sizinle ilgili bilgiler üçüncü kişilere veya devlet birimlerine açıklanabilecektir. Makul sebepler, bunlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; (i) şüpheli gayri yasal aktiviteler, (ii) Kullanım şartlarına ve Gizlilik Politikasına uymamak, (iii) yasal prosedürlere uyum ve yargı işlerine veya diğer yargı yükümlülüklerini yerine getirmemek, arama, celp vb. yasadan doğan sorumlulukları yerine getirme, (iv) haklarımızı, itibarımızı ve mülkiyet haklarımızı veya kullanıcılarımızın, iştiraklerimizin veya kamunun haklarını korumak.

10. Kullanımın kısıtlanması

İşbu şartları sınırlamamak kaydıyla, Hizmetleri kullandığınız sırada, özellikle aşağıda sayılan haller kapsamında bir içerik yayımlamamayı veya iletmemeyi (yorumlar dahil) veya bu minvalde bir aktivitede bulunmamayı kabul etmektesiniz:

 1. Talimat ve Politikalarımızı ihlal etmek,
 2. Zarar verici, tehdit edici, rahatsız edici, haksız, ahlaksız, küçültücü, müstehcen, iftira niteliğinde, ayrımcı, açık seçik, nefret dolu veya diğerinin özel hayatını ihlal edici, saldırgan, kara para aklanmasına ilişkin veya buna teşvik etme veya kumara teşvik etmek,
 3. Yanlış veya saptırıcı yorumlar ile yorumlanan işletmenin ürün ve hizmetlerine, atmosfere veya diğer özelliklerine ilişkin olmayan yorumlar içeren yayımlar yapmak,
 4. Standart beğenileri ihlal edici materyaller içeren veya hizmet standartları ihlal edici materyaller içeren yayımlar yapmak,
 5. Gizlilik hakkı, kamuya ifşa hakkı, marka hakkı, fikri hak, patent hakkı, ticari sır veya diğer fikri ve sınai haklar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin hakkını ihlal etmek,
 6. Diğer kişileri gayri yasal aktivitelerle suçlama veya fiziksel çatışmaları anlatan içerikler paylaşmak,
 7. Gayri yasal veya yerel veya federal, bölgesel herhangi bir yasayı ve düzenlemeyi ihlal etmek (örneğin, iç işlerine ilişkin bilgileri menkul kıymetler yasasına aykırı şekilde ifşa etmek veya satmak)
 8. Diğer kişi veya kuruluşları taklit etmek,
 9. İçeriğin kökenini saklamak veya saklamaya çalışmak, örn: (i) İçeriğinizi yanlış bir isim veya yanlış bir iddia altında sunmak veya (ii) İçeriğinizi yayımladığınız cihazın IP adresini gizlemek veya gizlemeye çalışmak,
 10. Yanıltıcı reklam içeren içerikler yayımlamak veya çıkar çatışması yaratma amacıyla içerik yayımlamak,
 11. Spamler, anketler, yarışmalar, saadet zincirleri, ödeme karşılığı bildirimler veya yorum yapmak veya kaldırmak, veya yorum yapılan işletmenin talebi üzerine yorum yapmak veya kaldırmak veya diğer reklam materyallerini yayımlayıp kaldırmak,
 12. İçeriğinize tarafımızca sponsor olunduğunu belirtmek veya ima etmek,
 13. İngilizce olmayan materyaller içeren içerikler yayımlamak veya ürünlerin yabancı bir dilde sunulması halinde, ilgili dilin dışında bir dilde materyal yayımlamak,
 14. Diğer bir kişi veya kuruluşlarla olan bağı doğru olmamasına rağmen tadik etmek veya aksini gizlemek,
 15. İzni olmaksızın başkasının hesabına erişmek veya hesabını kullanmak,
 16. Herhangi bir bilgisayar yazılımını veya donanımını veya elektronik haberleşme cihazını fonksiyonel olarak sınırlayan veya yok eden veya iletişimini kesen bilgisayar virüleri veya diğer kodlar, dosyalar veya programlar yaymak,
 17. Hizmetlere ilişkin şebekeleri veya serverları veya Hizmetlerin sunumunu engelleyici, yok edici veya iletişimini kesici aktivitelerde bulunmak,
 18. Şirkete özgü veya gizli kayıtları hacklemek veya bunlara izinsiz olarak erişmek veya bunları diğer kullanıcılara veya diğer herhangi birine yapmak,
 19. Sözleşme veya güvene dayalı ilişkileri ihlal etmek (örn: işveren veya müşteri hakkında kendisine özgü veya gizli bilgileri iş sözleşmesi, danışmanlık sözleşmesi veya gizlilik sözleşmesine aykırı şekilde ifşa etmek)
 20. Hizmetlerden kaynak (source) kodunu dönüştürmek, kaldırmak, tersine çevirmek veya bunlara kalkışmak,
 21. Güvenliğe ilişkin özellikleri veya Hizmetlerin kullanımını sınırlayıcı özellikleri kaldırmak, çevresinden dolaşmak, devre dışı bırakmak veya bunlara müdahale etmek,
 22. Hizmetlere erişimi kısıtlamak veya engellemek için alınan tedbirleri baypas etme veya çevresinden dolanmak ile Hizmetler üzerindeki bot koruma sistemlerini ihlal etmek,
 23. Diğer kullanıcıların şahsi bilgilerini toplamak, erişmek veya depolamak,
 24. Bot tarafından içerik yayımlamak,
 25. Küçük ölçekte de olsa herhangi bir yolla zarar vermek,
 26. Hindistan’ın birliğini, bütünlüğünü, savunmasını, güvenliğini veya egemenliğini veya yabancı devletler olan dostane ilişkilerini tehdit etmek veya kamu düzenini tehdit etmek veya kanun ihlalini teşvik etmek veya soruşturmayı engellemek veya diğer ulusları aşağılamak,
 27. Hizmetlere veya İçeriklerimize ilişkin hakları modifiye etmek, kopyalamak, bozmak, kazımak, görüntülemek, yayımlamak, lisanslamak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya devretmek veya ticari amaçlarla kullanmak,
 28. Yukarıdakileri yapmaya teşebbüs etmek.

Sizin – veya herhangi birinin – hizmetlere erişimi veya kullanımı sırasında Şartlara aykırılığı takip etme veya içerikleri yorumlama veya değiştirme gibi bir yükümlülüğümüzün olmadığını kabul etmektesiniz. Ancak, Hizmetlerin gelişimi ve yönetimi ile sizin, Şartlara ve yürürlükte olan kanunlara veya düzenlemelere veya gerekli yasal prosedürlere, mahkeme kararlarına, mutabakat kararlarına, idari birim veya diğer idari kurumlara uygunluğunuzu sağlamak için bunları yapma hakkımız saklıdır (dolandırıcılığı önlemek, risk analizi, soruşturma ve müşteriye destek olmak dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer amaçlarla).

İnternet sitesini/Hizmetlerimizi sadece yasa içerisinde kalacak amaçlarla kullanacağınızı ve herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, yönetmeliği veya yürürlükteki merkez, bölge veya yerel hükümetçe çıkarılan düzenlemeler ile diğer uluslar arası yasaları ihlal etmeyeceğinizi kabul ve taahhüt etmekte, İftarda.com’ya bu konuda garanti vermektesiniz. İstenmeyen veya yetkilendirilmemiş reklam, promosyon ürünü, gereksiz e-posta, zincirleme mektuplar veya herhangi bir formda suça teşvik edici materyaller yayımlamanız yasaktır. İşbu Sözleşmenin konusu üzerinde bir ipotek veya teminat tesis ederek varlığını zarara uğratmak veya sözleşmeyi engellemek amacıyla işlemde bulunamazsınız veya İftarda.com adına herhangi bir biçim veya anlamda beyanda veya taahhütte bulunamazsınız.

Tarafınızca yüklenen tüm İçerikler, ilgili Hindistan kanunlarına ve kullanımın yapıldığı ülke kanunlarına tabi olup içerikler engellenebilir veya yürürlükteki yasalara göre soruşturmaya konu edilebilir. Ayrıca, yasalara ve düzenlemelere, işbu şartlara veya İnternet sitemizin gizlilik politikasına aykırı davrandığınız tespit edilir ise, İftarda.com internet sitemize erişiminizi ve kullanımınızı engelleme hakkına ve derhal aykırı içerikleri ve/veya yorumları kaldırmaya ve çeşitli kanunlar altında zararları gidermek amacıyla gerekli aksiyonu almaya yetkilidir.

11. Kullanıcı geri bildirimleri

Herhangi bir fikir, öneri, değişiklik veya döküman paylaştığınız veya gönderdiğiniz takdirde (\“Geri Bildirim\”), şu koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız; (i) Geri Bildiriminizin gizli, özel veya sahibine özel bilgi içermediğini, (ii) Söz konusu Geri Bildirime ilişkin İftarda.com’un bir yükümlülük altında olmadığını, (iii) İftarda.com’un benzer Geri Bildirimi bir başkasından almış olabileceğini veya bu Geri Bildirimin değerlendirme veya geliştirme aşamasında olduğunu, kabul etmekte ve (iv) geri bildirimde bulunarak, bu bildirimi kullanmak, değiştirmek, geliştirmek, yayımlamak, dağıtmak ve alt lisanslama yapmak için tarafımıza münhasır olmayan, bedelsiz, ebedi, dünya çapında geçerli bir hak ve lisans vermektesiniz. Ayrıca, gayrikabili rücu olarak, İftarda.com ve kullanıcıları aleyhine, söz konusu geri bildirimden doğan talep ve iddialarınızdan, ne anlamda olursa olsun, feragat etmektesiniz.

Fikir Beyan Kuralları

Onaylamaktasınız: (1) beyan ve içeriğin herhangi bir karşılıksız olmaksızın mülkiyeti olacaktır; (2) herhangi bir amaç doğrultusunda beyan edilen fikir ve içerik İftarda.com tarafından kullanılabilir yayımlanabilir; (3) beyanın değerlendirilmesi için İftarda.com herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır; ve (4) beyanda bulunan içeriğin gizliliğini korumak İftarda.com’un sorumluluğunda değildir.

12. Reklam

Hizmetlerimizin bir bölümü, reklam gelirleriyle desteklenmekte ve reklam ve promosyonlar içerebilmektedir. Söz konusu reklamlar, Hizmetlerimiz içerisindeki bilgilerin içeriklerini veya Hizmetler yoluyla yapılan anketleri veya diğer bilgileri hedefleyebilir. İftarda.com tarafından yapılacak reklamların anlamı, şekli, ve genişliği tarafınıza bildirim yapılmaksızın yapılacak değişikliklere tabidir. İftarda.com’un, Hizmetleri tarafınıza kullanmanıza izin vermesine istinaden, İftarda.com’un bu hizmetlerin içerisine reklam yerleştirebileceğini kabul etmektesiniz.

İnternet sitesinin bir bölümü, üçüncü kişilerce İftarda.com’a sunulan reklam bilgileri veya promosyon ürünleri veya diğer bu türde materyalleri içerebilir. Bu içeriklerin İnternet sitesine veya Mobil uygulamaya dahil edilmesinin yürürlükteki ulusal ve uluslar arası yasalara uygunluğunun denetimi, münhasır olarak o içerikleri veren tarafa aittir. İftarda.com’a dışında bir platformda veya İnternet sitemizde ve/veya mobil uygulamamız üzerinden, yapacağınız yazışmalar veya iş anlaşmaları veya promosyon ve reklamlara katılımınız, ilgili ürünlerin veya hizmetlerin tedariği ve bunlara ilişkin ödemeler ile herhangi bir koşul, şart, taahhüt veya beyanlara ilişkin tüm yükümlülükler sadece sizin ve ilgili reklamcıyı ilgilendirir. Herhangi bir eksiklik veya aksaklık, reklam materyalindeki hata veya yaptığınız anlaşma neticesinde veya reklamcının internet sitemizde faaliyet göstermesi sonucu herhangi bir kayıp ve zarar oluşması durumunda İftarda.com sorumlu değildir.

Gizlilik Politikası – İyzico

1. Giriş ve Kapsam

Bu Gizlilik Politikası, iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) tarafından işlenen kişisel veriler, işleme yöntemleri ve bunlar üzerinde kullanılabilecek haklar konularında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.

Üye iş yerlerimiz ve son kullanıcılar için kişisel verilerin önemli olduğunun bilincindeyiz ve iyzico bünyesindeki herkesin bu politikaya uyum sağlaması, kişisel verilerinizin güvenliğini her halde koruması için gereken tüm çabayı göstereceğiz.

Bu politika yalnızca iyzico ürün ve hizmetlerinin kullanımı durumunda geçerlidir. iyzico’ya ait olmayan tüm web sitesi ve ortamlarda, ilgili kişi/kurumun gizlilik politikası geçerli olacaktır.

iyzico tarafından işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu, bir üye iş yeri (satıcı) mı, yoksa bu üye iş yerlerinden alışveriş yapan bir kullanıcı mı olduğunuza bağlıdır.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Bir iyzico üye iş yerine ödeme yaptığınızda, bu ödemeye ilişkin bilgiler (kredi kartı bilgileri, üye iş yerindeki üyelik ve alışveriş bilgileri, üye iş yerinden alışveriş yaptığınız sisteme ilişkin IP adresi gibi bilgiler vs.) üye iş yeri tarafından iyzico’ya aktarılır. Bu bilgiler, ödemenin alınması ve böylece alışverişinizin gerçekleşmesi, ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi ve üye iş yerinin talep etmesi halinde diğer hizmetlerin sağlanması (örneğin kredi kartı bilgilerinizin, aynı iş yerinden daha sonra yapacağınız alışverişlerde kullanabilmeniz için güvenli şekilde kaydedilmesi) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Elde edilen bilgilerden bir kısmı, ödemenin alınabilmesi için bankalara ve kartlı ödeme alınmasını sağlayan diğer finansal kuruluşlara iletilmektedir. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetlerin, veya üye iş yerinde yapmış olduğunuz alışverişin gerektirmesi ve üye iş yerinin talep etmesi halinde, bilgileriniz diğer hizmet sağlayıcılara (örneğin gümrük müşavirliği hizmeti sağlayıcılarına) aktarılabilir. Özellikle yurtdışında kayıtlı bir kart ile ödeme yapılması veya teslimat adresinin yurtdışında olması gibi durumlarda, bu aktarımların yapıldığı taraflardan bazıları, Türkiye dışında yeterli korumanın bulunduğu ülkelerde yerleşik olabilir. Veri aktarımı yapılan ülkede yeterli korumanın bulunmadığı durumlarda ise veri aktarılan kişiden yeterli korumanın sağlanacağına ilişkin bir taahhüt alınacaktır.

iyzico üyesi bir iş yeri olmak istemeniz halinde, sizden iş yerinin türünü ve kimliğini belirlemeye yarayan bilgiler, iletişim bilgileri, işletmeye ve vergilere ilişkin tanıtıcı ve açıklayıcı bilgi ve belgeler, ödemenin aktarılabilmesi için gereken banka bilgileri ve iyzico ürün ve hizmetlerini kullanımınıza ilişkin kayıtlar (IP adresi, kullandığınız web altyapısı vs.) elde edilecektir. Bu bilgilerin bir kısmı veya tamamı kişisel veriler içerebilir ve firma olarak, bu kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunuzu garanti etmeniz gerekir. Bu bilgilerden büyük çoğunluğu üyeliğinizi tamamlamak ve iyzico ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz için zorunludur. Zorunlu olmayan bilgilerin sağlanmaması da ürün ve hizmetlerden tam olarak yararlanamamanıza ve çeşitli aksamalara sebep olabilir. Toplanan bu bilgiler, hizmetlerin sunulması, yeni ve katma değerli hizmetlerin satıcılara önerilmesi, iyzico’nun tanıtımının yapılması (örneğin referans olarak gösterilmesi) için kullanılabilir. Eğer pazaryeri iş modeline sahip bir üye iş yerinin bünyesinde işlem yapan bir satıcı iseniz, üye olduğunuz pazaryeri tarafından işletmenize ilişkin tanıtıcı bilgiler, iletişim ve banka hesabı bilgileriniz iyzico’ya aktarılacaktır. Bu bilgiler de iyzico tarafından üye iş yeri bilgileri gibi değerlendirilecektir.

Bunların dışında, iyzico’ya kişisel verilerinizi başka bir yolla açıklamanız (örneğin e-posta listemize kaydolmak veya iletişim formunu doldurmak) halinde de paylaştığınız kişisel verilerin paylaşma amacınızla uyumlu olarak iyzico tarafından işlenmesine rıza göstermiş olursunuz.

iyzico web sitesinin kullanımı sırasında, internet servis sağlayıcının adı, bir önce ziyaret ettiğiniz site, IP adresleri ve gezindiğiniz sayfalar gibi, erişim verileri de toplanır. Bu bilgiler iyzico web sitesinin alt yapısının sağlanması, istatistiki incelemeler yapılması ve iyzico ile ilgili tanıtımların daha doğru hedeflere yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanımınıza ilişkin bilgiler toplamak ve bu bilgileri site fonksiyonlarını sağlama, site altyapısını yönetme ve pazarlama amaçlarıyla kullanmak üzere çerezler (küçük boyutlu dosyalar) yerleştirilecektir. Bu çerezleri kabul etmemek isterseniz, bunu tarayıcınızın ayarlarıyla yapabilir, ayrıca depolanan çerezleri istediğiniz anda silebilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmemek veya silmek web sitesinin ve hizmetlerin tamamının sunulamamasına sebep olabilir.

Bu site Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir mantıksal analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesi sahibinin, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmesine yardımcı olmak ve Google’ın da hizmetlerini sürdürmesini sağlamak amacıyla “çerezler” ve diğer kimlik tanımlayıcıları kullanmaktadır. Web sitesini kullanımınızla ilgili üretilen bilgiler (IP adresiniz de dahil olmak üzere) Google’ın farklı ülkelerde bulunabilen sunucularına iletilecek ve buralarda Google tarafından işlenecektir. Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi sahipleri için web sitesi aktivitesi hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak (örneğin kullanıcı kategorileri oluşturmak) amacıyla kullanacaktır. Google bu bilgileri yasal zorunluluklar ya da üçüncü şahısların bu bilgileri Google adına işlemesi durumlarında üçüncü şahıslara iletebilir. Google Analytics Hizmetleri için bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, şu linkte yer alan talimatları izleyerek Google Analytics kapsamının dışına çıkmayı talep edebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Bu site Hotjar Ltd. (“Hotjar”) tarafından sağlanan ve kullanıcıların web sitesi üzerindeki deneyimlerini tespit ederek web sitesinin kullanım kolaylığını sorgulayan, kullanıcılardan anonim olarak geri bildirim alan bir hizmetten yararlanmaktadır. Hotjar’ın bu hizmeti verebilmesi için bilgisayarınıza çerezler yerleştirilmektedir.

Bu site Optimizely Inc. (“Optimizely”) tarafından sağlanan ve kullanıcılara web sitesinin farklı versiyonlarını göstererek hangi versiyonun kullanım açısından daha faydalı olduğunu bulmaya yarayan hizmetten yararlanmaktadır. Optimizely’nin bu hizmeti verebilmesi için bilgisayarınıza çerezler yerleştirilmektedir.

Bu site ve iyzico üye iş yeri kontrol paneli Sosyo Plus Bilgi Bil. Tekn. Dan. Hiz. Tic. A.Ş. (“Insider”) tarafından sağlanan ve üye iş yerlerine daha önce görüntüleyemedikleri özellikleri bulmalarına destek olan bir hizmetten faydalanmaktadır. Insider’ın bu hizmeti verebilmesi için bilgisayarınıza çerezler yerleştirilmektedir.

Bu site Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş. (“Medyanet”) tarafından sağlanan ve kullanıcı davranışlarını analiz eden bir hizmetten faydalanmaktadır. Medyanet’in bu hizmeti verebilmesi için bilgisayarınıza çerezler yerleştirilmektedir.

Tarayıcınız üzerinde uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz, fakat bunu yaptığınız takdirde bu web sitesini tam işlevli bir biçimde kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayınız. Bu web sitesini kullanarak sizin hakkınızdaki bilgilerin yukarıda ortaya konan şekiller ve amaçlar doğrultusunda Google, Hotjar, Optimizely, Insider ve Medyanet tarafından işlenmesine onay veriyorsunuz.

3. Güvenlik ve Diğer Şartlar

iyzico tarafından elde edilen tüm kişisel veriler, sektörde kabul görmüş makul güvenlik şartlarına tabi olarak iletilmekte ve saklanmaktadır. Ödeme verilerinin güvenliği PCI DSS (Ödeme Sektörü Veri Güvenliği Standartları) Level 1 uyumlu altyapımızla sağlanmaktadır ve kişisel verilerin aktarıldığı bağlantılar şifrelenerek korunmaktadır.

Kişisel verileriniz yalnızca hizmetlerin sağlanması veya kanuni yükümlülüklerin karşılanması için gerekli olan makul bir süre boyunca saklanacak ve ardından silinecek veya anonim hale getirilerek sizinle ilişkilendirilememesi sağlanacaktır.

iyzico, kişisel verilerinizi pazarlama gibi amaçlarla kullanacak üçüncü kişilere satmamayı taahhüt etmektedir. Bilgileriniz kolluk kuvvetlerine, diğer kamu görevlilerine veya üçüncü kişilere ancak bunu gerektiren hukuki bir zorunluluk bulunması halinde aktarılabilecek ve bu aktarımlar yürürlükteki mevzuata uygun olacaktır.

Bu gizlilik politikası iyzico tarafından tek taraflı olarak güncellenebilecektir. Üye iş yerleri bu güncellemeleri takip etmek ve kullanıcılarına ait verileri iyzico’ya aktarmadan önce iyzico’nun veri işleme faaliyetleri hakkında Gizlilik Politikası’nın en son halinde yer alan şekliyle bilgi vermekle yükümlüdür. Gizlilik Politikası’ndaki Satıcı ve Alt Satıcılar için sistemin kullanılmaya devam edilmesiyle birlikte, tüm bilgileri için geçerli olur. Üye iş yerlerinden alışveriş yapan kişilerin kişisel verileri üzerinde, işlem yaptıkları anda geçerli olan Gizlilik Politikası uygulanacaktır.

4. Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek, kişisel verilerinizin kullanım amacı ve kanuni yükümlülüklere bağlı olarak silinmesini veya yok edilmesini, işlemlerin veri aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini istemek, otomatik sistemlerle yapılan işlemeler sonucu ortaya çıkan olumsuz sonuçlara itiraz etmek ve kanuna aykırı işlemeler sonucu uğranan zararın giderilmesini talep etmek için aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden iyzico’ya ulaşabilirsiniz. Üye iş yerleri bu bilgilerini iyzico web sitesi üzerinde kullanıcı hesaplarına giriş yaparak da güncelleyebilirler.

iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Adres : Nidakule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:19 Kadıköy 34732

E-posta: info@iyzico.com

Telefon: +90 216 599 01 00